Reflektioner

När man ligger och spanar hinner man både se och tänka mycket.
Varför vill hästar rulla sig i det lerigaste i hagen?
Vad skratta skatorna åt egentligen?
Varför är hackspetten så dum så att den hackar på plåten på stolpen och inte på träet?
Hur kommer det sig att taxar har så lång kropp och korta ben att de knappt kan gå nerför en trappa?
Varför slänger matte omedelbart resterna av mitt nattliga byte?
När kommer min frukost?

www.northernwell.se

Leave a Reply