DataInstitutet i Sverige AB
Northern Well is a trademark under the Datainstitutet i Sverige AB umbrella

VAT nr: 556544441001

Bank:
Handelsbanken,
Stationsvägen 3
517 34 Bollebygd
HANDSESS

Account: 6664-520 162 722

IBAN: SE77 6000 0000 0005 2016 2722

E-mail: ulrika at northernwell.eu
Postal adress:
Enekullev. 2
438 96 Hällingsjö
Sweden