LOOP Keyhub sprids via nya återförsäljare

LOOP Keyhub har fått en flygande start och är nu ute i olika Lås och Nyckelföretag samt Naturkompaniet.
Keyhuben fångar allas intresse och det är nog för att den löser ett välkänt problem. Att lätt och enkelt få loss en nyckel från nyckelknippan och sedan lätt sätta din den igen. Keyhub löser detta och har fler fördelar och funktioner. Läs mer på hemsidan.

Leave a Reply